top of page

Haittalinnut aiheuttavat monenlaisia ongelmia, esimerkiksi: 

• kesykyyhkyjen (pulu) ja varpusten pesiminen rakennuksissa aiheuttavat ihmisiinkin tarttuvien tautien (mm. salmonella ja ornitoroosi) terveysriskin 

• pulujen ulosteet likaavat rakennusten julkisivuja ja syövyttävät niiden rakenteita

• lintujen pesissä voivat elää ja lisääntyä myös monet tuhohyönteiset

• tikoista käpytikka ja palokärki hakkaavat nokallaan reikiä talojen vuorilaudoitukseen

Haittalintujen torjumiseksi on tärkeää, ettei taajama-alueilla ruokittaisi lintuja eikä ruokajätteitä pidettäisi avoimissa jäteastioissa tai komposteissa. Lintujen ruokinta ja ruoan tähteet saattavat johtaa alueella myös rottaongelmaan.

Torjuntamenetelmät: 

Haittalintujen torjunnassa käytämme erilaisia lintuesteitä (piikit, verkot, siimat), joilla estetään lintujen pesiminen ja oleskelu rakennuksissa/rakenteissa. Toimenpide ei vahingoita lintuja vaan ainoastaan karkottaa ne paikoista, joissa niiden ei haluta oleskelevan.

Haittalintujen karkoitus

Haittalintujen karkoitus

bottom of page