Tarkastuskäynnit alk 99€/h +alv

Tarkastuskäynnin yhteydessä tehdään tuhoeläimen tunnistus sekä selvitetään mm.:

• tuhoeläinten aiheuttamat vauriot/haitat kohteessa

• ongelman laajuus

• ongelman mahdolliset syyt/aiheuttajat

 

Asiakas saa tarkastuskäynnistä raportin (suullinen tai kirjallinen), josta käy ilmi tehdyt havainnot, sekä vaadittavat toimenpiteet ongelman nopeaan ja kestävään ratkaisuun.

Arvio- tai
tarkastuskäynnit

"Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty"

© 2021 Ykköstorjunta Oy All rights reserved